Plánování jízd plně dle potřeb žáka, možno každý den, včetně víkendů!


Komunikace a navádění během jízd pomocí interkomů v přilbách.


Podmínky k přijetí

Výcvik skupin AM, A1,

A2, A


Dle zákona č. 361/2000 Sb se skupinou A2 lze řídit...

Přestup u jiné autoškoly

Přestup žáka z jiné autoškoly

Kondiční jízdy

Podmínky k přijetí:

Motocykly - Skupiny AM, A1, A2, A:

Motocykly - podmínky k přijetí:

Řádně vyplněná písemná přihláška zde.


Zdravotní způsobilost, doložená praktickým lékařem (nesmí být starší více než 3 měsíce) - odkaz zde.


Žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel


Požadovaný věk pro získání řidičského průkazu příslušné skupiny. Zahájení kurzu je možné již 18 měsíců před dosažením stanoveného roku, ale výcvik můžete ukončit nejdříve v den narozenin. Při věku do 15 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce a ověřený podpis. Při věku od 15 do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce.


Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie)


Způsobilost k právním úkonům

Skupina AM (od 15 let)


Výcvik provádíme na motocyklu Honda CBF 125


Dle zákona č. 361/2000 Sb se skupinou AM lze řídit:

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1:

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3     nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,

2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3      nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3      nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kWPřestup žáka z jiné autoškoly


K výuce a výcviku přijímáme i žáky z jiných autoškol. Při převodu před ukončením výuky a výcviku je potřeba přinést s sebou:


původní žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti (vydají Vám v autoškole, kde hodláte ukončit výuku a výcvik).


potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku.


Žákům, kteří absolvovali neúspěšně závěrečnou zkoušku, postačí pro převod původní žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti.


Závěrečná zkouška se skládá z:


Nová podoba závěrečných zkoušek: Naše autoškola se zaměřuje na výcvik nových motocyklistů. Provádíme výcvik dle nejnovějších trendů a zaměřujeme se na novelu zákona č. 247/2000 Sb.(od 20.2.2016), která nově stanovuje postupy při provádění zkoušky z jízd na motocyklu. Podle této novely se provádí zkoušky na 2 části a samostatně. První část probíhá na vhodné ploše (autocvičistě ul. Karolíny Světlé, Mělník), kterou naše autoškola disponuje. Díky této ploše si samostatně vyzkoušíte všechny úkony (ke stažení), které poté v praxi zasjisté budete hojně využívat při zvládání rizikových situací. Po úspěšném zvladnutí následuje druhá část zkoušky, která již je prováděna v provozu, kde žadatel opět jede na motocyklu sám. Komisař a učitel jedou za ním v doprovodném vozidle a hodnotí chování v provozu a dodržování pravidel silničního provozu, navádění probíhá pomocí interkomů poskytnutých autoškolou a využívaných také během celého výcviku. Možnost si vyzkoušet samostatnou jízdu v provozu již před zkouškou za doprovodu učitele na druhém motocyklu.
Doplňkový výcvik - určen pro ty, kteří neuspějí při zkouškách z praktické jízdyV případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat!

Skupina A1 (od 16 let)


Výcvik provádíme na motocyklu Honda CBF 125


Dle zákona č. 361/2000 Sb se skupinou A1 lze řídit:

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s     poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a     se zdvihovým objemem     spalovacího motoru enepřevyšujícím 125 cm3.

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,

3. čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v     nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

Skupina A2 (od 18 let)


Výcvik provádíme na motocyklu Honda CB500


Dle zákona č. 361/2000 Sb se skupinou A2 lze řídit:

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW

2. a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z     motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

Skupina A


(od 24 let, možno také od 20 let v případě 2 let praxe na A2)


Výcvik provádíme na motocyklu Honda CB600 Hornet


Dle zákona č. 361/2000 Sb se skupinou A1 lze řídit:

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,

3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,

4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.
Kontakt: +420 604 48 59 61 | info@autoskolatauchman.cz | © 2013 - 2019 Autoškola Jiří Tauchman - Mělník | Všechna práva vyhrazena.Autoškola s osobním přístupem