Plánování jízd plně dle potřeb žáka, možno každý den, včetně víkendů!


Teoretická výuka u Vás doma - při zajištění vhodných prostor a vzdálenosti do 20 km od Mělníka.


Podmínky k přijetí

Druhy výcviku skupiny B

Dle zákona č. 361/2000 Sb se skupinou B lze řídit...

Přezkoušení k vrácení řidičského oprávnění

Přestup žáka z jiné autoškoly

Kondiční jízdy

Přihláška zde

Podmínky k přijetí

Automobil - skupina B:

Skupina B - podmínky k přijetí:

Řádně vyplněná písemná přihláška zde.


Zdravotní způsobilost, doložená praktickým lékařem (nesmí být starší více než 3 měsíce) - odkaz zde.


Žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel


Věkovou hranicí pro získání řidičského průkazu skupiny B je 18 let. Začít můžete již v 16,5 letech, ale výcvik můžete ukončit nejdříve v den svých 18. narozenin. Při věku do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce


Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie)


Způsobilost k právním úkonům

Dle zákona č. 361/2000 Sb se skupinou B lze řídit:


motorová vozidla s výjimkou vozidel AM, A1, A2, A a B1, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg.


dále také nově od 19.1.2013 řidičské oprávnění B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou (lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm) a vozidel zařazených do skupiny B1.


Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A (s výkonem převyšujícím 15 kW).

Přestup žáka z jiné autoškoly


K výuce a výcviku přijímáme i žáky z jiných autoškol. Při převodu před ukončením výuky a výcviku je potřeba přinést s sebou:


původní žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti (vydají Vám v autoškole, kde hodláte ukončit výuku a výcvik).


potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku.


Žákům, kteří absolvovali neúspěšně závěrečnou zkoušku, postačí pro převod původní žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Druhy výcviku skupiny B


Standartní kurz - trvání kurzu cca 2-3 měsíce - ceník zde


Pro ty co nespěchají na řidičský průkaz - standartIndividuální - trvání kurzu cca 1 měsíc - ceník zde


Zkrácený, přednostní, dálkový dle zákona č. 247/2000 Sb. (max. 5 žáků na učebně)Exclusive - trvání kurzu cca 1 měsíc - ceník zde


Plánování jízd plně dle potřeb žáka, možno každý den, včetně víkendů

Teoretická výuka u Vás doma (při zajištění vhodných prostor a vzdálenosti do 20 km od Mělníka)Kondiční jízdy - pro držitele řidičských průkazů - ceník zde


pro ty, kdo se po delší době bojí sednout za volant a vyjet na ulici nebo delší dobu neřídilil a nejsou si jistí.Přezkoušení k vrácení řidičského oprávnění - ceník zde


  Co všechno budete potřebovat?


   Kdo potřebuje přezkoušení z odborné způsobilosti před navrácením řidičského oprávnění?


jemuž byl správním orgánem nebo soudem udělen zákaz řízení motorových vozidel na více než jeden rok

který ztratil řidičské oprávnění dosažením 12 bodů v bodovém hodnocení a to až po uplynutí jednoho roku

kdo pozbyl zdravotní způsobilost a znovu ji získal po více než třech letechDosažení 12 bodů


  výpis z karty řidiče (získáte na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností)

  Pozor!! Výpis z bodového registru získaný na poštách nenahrazuje Výpis z karty řidiče!


  žádost o řidičské oprávnění - přihláška zde

  Dopravně psychologické vyšetření – možno sjednat přes naši autoškoluZákaz řízení


   rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu řízení (popř. rozhodnutí o prominutí zbytku trestu)

  výpis z karty řidiče (získáte na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností)


  žádost o řidičské oprávnění - přihláška zde

  posudek o zdravotní způsobilosti -  odkaz zde

  Dopravně psychologické vyšetření – možno sjednat přes naši autoškoluPozbytí zdravotní způsobilosti


  výpis z karty řidiče (získáte na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností)


  žádost o řidičské oprávnění - přihláška zde

  posudek o zdravotní způsobilosti  -  odkaz zde

Závěrečná zkouška se skládá z:


z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy

z praktické jízdy


Rozsah výcviku a výuky při přezkoušení záleží na domluvě s autoškolou. Velice doporučujeme absolvovat jízdu

ve výcvikovém vozidle, pro sžití se s výcvikovým vozidlem.
Doplňkový výcvik - určen pro ty, kteří neuspějí při zkouškách z praktické jízdyV případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat!

Kontakt: +420 604 48 59 61 | info@autoskolatauchman.cz | © 2013 - 2019 Autoškola Jiří Tauchman - Mělník | Všechna práva vyhrazena.Autoškola s osobním přístupem