Plánování jízd plně dle potřeb žáka, možno každý den, včetně víkendů!


Teoretická výuka u Vás doma - při zajištění vhodných prostor a vzdálenosti do 20 km od Mělníka.


Podmínky k přijetí

Výcvik skupiny A2

Dle zákona č. 361/2000 Sb se skupinou A2 lze řídit...

Přestup u jiné autoškoly

Přestup žáka z jiné autoškoly

Kondiční jízdy

Podmínky k přijetí:

Skupina A2:

Skupina A2 - podmínky k přijetí:

Řádně vyplněná písemná přihláška zde.


Zdravotní způsobilost, doložená praktickým lékařem (nesmí být starší více než 3 měsíce) - odkaz zde.


Žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel


Věkovou hranicí pro získání řidičského průkazu skupiny A2 je 18 let. Začít můžete již v 16,5 letech, ale výcvik můžete ukončit nejdříve v den svých 18. narozenin. Při věku do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce


Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie)


Způsobilost k právním úkonům

Dle zákona č. 361/2000 Sb se skupinou A2 lze řídit:


motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW

a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem


opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1


Přestup žáka z jiné autoškoly


K výuce a výcviku přijímáme i žáky z jiných autoškol. Při převodu před ukončením výuky a výcviku je potřeba přinést s sebou:


původní žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti (vydají Vám v autoškole, kde hodláte ukončit výuku a výcvik).


potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku.


Žákům, kteří absolvovali neúspěšně závěrečnou zkoušku, postačí pro převod původní žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti.


Závěrečná zkouška se skládá z:


z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy

z praktické jízdy


Rozsah výcviku a výuky při přezkoušení záleží na domluvě s autoškolou. Velice doporučujeme absolvovat jízdu

s výcvikovým motocyklem.
Doplňkový výcvik - určen pro ty, kteří neuspějí při zkouškách z praktické jízdyV případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat!

Kontakt: +420 604 48 59 61 | info@autoskolatauchman.cz | © 2013 - 2019 Autoškola Jiří Tauchman - Mělník | Všechna práva vyhrazena.Autoškola s osobním přístupem